wszystkie aktualności

Jeszcze miesiąc na zgłoszenia kandydatur do nagrody KARTY

Ośrodek KARTA ze względu na sytuację pandemiczną zdecydował o przesunięciu terminu Gali KARTY. W związku z tym nadal można zgłaszać kandydatury do III Nagrody Karty im. Katarzyny i Janusza Miernickich, przyznawanej za działania na rzecz pamięci historycznej służące wspólnocie obywatelskiej. Organizator konkursu, Ośrodek KARTA, przedłużył termin przysyłania zgłoszeń do 31 stycznia 2022 roku. Wtedy też poda nową datę finału.

Nagroda zostanie przyznana osobie z Polski lub z zagranicy, która w swojej aktywności, czynach, dokonaniach czy też w postawie kieruje się szeroko rozumianymi ideami i wartościami upowszechnianymi przez KARTĘ – za działania związane z przeszłością, służące jedności wspólnoty obywatelskiej lub przeciwstawiające się jej podziałom. Działania te nie muszą być datowane w roku poprzedzającym wręczanie nagrody.

Laureat/laureatka otrzyma nagrodę w wysokości 30 tysięcy zł brutto na uroczystej gali w Warszawie.

Ośrodek KARTA zachęca do wysyłania zgłoszeń wszystkie osoby, które towarzyszą jego działaniom; swoich przyjaciół, partnerów, sympatyków, członków załogi KARTY, członków Klubu KARTY oraz wszystkich odbiorców działań KARTY.

Zgłoszenia kandydatur można wysłać na adres: nagrodakarty@karta.org.pl wraz z kwestionariuszem umieszczonym na stronie Karta.org.pl.

Kapituła Nagrody Fundacji Ośrodka KARTA (FOK) w 2021 roku:
prof. Barbara Engelking – przedstawicielka Rady FOK
prof. Jerzy Kochanowski – przedstawiciel Rady FOK
Anna Stankiewicz – przedstawicielka Rady FOK
Zbigniew Gluza – prezes FOK – przewodniczący Kapituły
Katarzyna Górny – członkini Zarządu FOK
Magdalena Kornacka-Jaskulska – członkini Zarządu FOK
Agnieszka Knyt – przedstawicielka Zespołu KARTY
Alicja Wancerz-Gluza – przedstawicielka Zespołu KARTY – sekretarz Kapituły
Mirosław Supruniuk – laureat I Edycji Nagrody (2019)
Mariusz Sokołowski – laureat II Edycji Nagrody (2020)

wszystkie aktualności