wszystkie aktualności

Jak wzmacniać trwałość zbiorów społecznych – za nami spotkanie grupy konsultacyjnej

14 listopada w Warszawie z inicjatywy Centrum Archiwistyki Społecznej odbyło się spotkanie grupy dyrektorów instytucji, ekspertów, naukowców i przedstawicieli archiwów społecznych, którzy obradowali nad strategią wzmacniania trwałości zbiorów społecznych.

– Zależało nam, by zebrać przedstawicieli różnych środowisk, organizacji, instytucji, którzy ze swojej perspektywy wskażą problemy związane z zabezpieczaniem zbiorów fizycznych, cyfrowych i informacji o zasobie. Chcemy razem z tymi środowiskami pracować na rzecz trwałości zbiorów – mówi Katarzyna Ziętal, dyrektorka CAS.

Członkowie grupy konsultacyjnej ds. wzmacniania trwałości zbiorów społecznych:

 • Andrzej Bieńkowski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury
 • Dominik Cieszkowski, zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej
 • dr Tomasz Czarnota z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hubert Mazur z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych
 • Marta Przybyło, prezeska Fundacji Archeologii Fotografii
 • Alicja Wancerz-Gluza, założycielka Fundacji Ośrodka KARTA
 • dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (nieobecna na spotkaniu)

Ze strony Centrum Archiwistyki Społecznej  na spotkaniu obecni byli:

 • Maciej Melon, koordynator ds. wzmacniania trwałości zbiorów społecznych
 • Joanna Michałowska, koordynatorka sieci konsultacyjnej
 • Małgorzata Pankowska-Dowgiało, kierowniczka Działu Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych
 • Katarzyna Ziętal, dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej.

Spotkanie otworzyła Katarzyna Ziętal. Następnie Maciej Melon przedstawił raport Centrum Archiwistyki Społecznej diagnozujący problemy związane z trwałością zbiorów społecznych. Uczestnicy odnieśli się do przeprowadzonych badań i ich wyników, a w trakcie dyskusji wskazali na najważniejsze potrzeby związane z zapewnieniem trwałości zbiorom oraz możliwe rozwiązania. Podkreślali wagę współpracy archiwów społecznych i tworzenie międzyarchiwalnych koalicji. Jako równie ważną kwestię wskazywali edukację archiwistów społecznych i podnoszenie ich kompetencji zarówno w zakresie opracowania archiwalnego, prawa autorskiego, jak i zarządzania archiwum i sposobów pozyskiwania funduszy. Poważnym problemem wielu archiwów społecznych są finanse, rotacja pracowników, brak sukcesora zbiorów i nieświadomość zagrożeń. Uczestnicy zaproponowali powstanie listy możliwych niebezpieczeństw i na jej podstawie wypracowanie koncepcji reagowania i pomocy archiwom społecznym w sytuacjach, gdy ich zbiorom grozi zniszczenie lub utrata. Wskazali archiwa państwowe jako podmioty, które w sytuacji kryzysowej mogą jako pierwsze wesprzeć archiwistów społecznych. Pojawiła się również propozycja rozszerzenia współpracy archiwów społecznych z uniwersytetami i pogłębienia badań nad dziedziną archiwistyki społecznej.  

Dyskusja była ożywiona, a uczestnicy niezwykle zaangażowani. Bardzo dziękujemy!

Centrum Archiwistyki Społecznej chce wspierać archiwa społeczne w temacie zabezpieczania zbiorów, aby materiały gromadzone dzięki pasji i determinacji obywatelskiej były trwale zachowane i mogły być dostępne także wiele lat po zakończeniu działalności organizacji.

Strategia wzmacniania trwałości zbiorów społecznych zostanie opublikowana przez Centrum Archiwistyki Społecznej w przyszłym roku.

wszystkie aktualności