Przejdź do treści
Powrót do strony Archifest

Spotkanie

Spotkanie wokół historii osiedla Grunwaldzkiego
Organizator: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Borussia

Termin: 8 czerwca 2024 (sobota) godz. 16.00
Miejsce:
Dom Mendelsohna ul. Zyndrama z Maszkowic 2, Olsztyn

Spotkanie poświęcone historii osiedla Grunwaldzkiego oraz cmentarza żydowskiego w Olsztynie i innym ważnym miejscom dla dawnych i obecnych mieszkańców dzielnicy. Spotkanie będzie połączone z akcją zbierania fotografii ukazujących codzienne życie dzielnicy dawniej i dzisiaj.

Olsztyńska „Borussia” działa na rzecz budowania i pogłębiania dialogu między ludźmi różnych narodowości, wyznań, tradycji oraz współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego i ochrony krajobrazu kulturowego. Ideą przewodnią działań jest tworzenie nowych zjawisk kultury ponad podziałami i konfliktami w odwołaniu do wielokulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur, dawnych Prus Wschodnich.”Borussia” oparła swój program działania na dwóch ideach: „Atlantydy Północy” oraz „otwartego regionalizmu”.


Materiały pochodzą od Organizatora.

Powrót do strony Archifest