Przejdź do treści
Powrót do strony Archifest

Piknik

Piknik “Archifest Wiżajny”
Organizator: Archiwum Społeczne Gminy Wiżajny

Termin: 9 czerwca 2024 (niedziela) godz. 11.00
Miejsce:
Park Gminny w Wiżajnach

Zabierzcie ze sobą stare zdjęcie z albumu prywatnego – to będzie Wasz bilet wstępu. W ramach wydarzenia można spędzić czas w galerii między drzewami, na kreatywnym stoisku do tagowania czy w „dawnym pokoju” – czyli klimatycznej przestrzeni. Będzie też pchli targ i poczęstunek od lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. Osoby, które wezmą udział w wydarzeniu otrzymają pocztówkę z kolażu najlepszych, archiwalnych zdjęć.

Archiwum Społeczne Gminy Wiżajny jest jednym z pierwszych archiwów społecznych w regionie! W zbiorach znajdują się zdjęcia pamiątkowe z uroczystości, rodzinne, życia codziennego, ale także miejsc i obyczajów; dokumenty i pocztówki przekazane do zeskanowania i upublicznienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiżajnach przez lokalną społeczność.


Materiały pochodzą od Organizatora.

Powrót do strony Archifest