wszystkie aktualności

IBOK: webinary o muzeach prywatnych i zogniskowanych wywiadach grupowych

1 grudnia o godzinie 12.00 odbędzie się webinar pt. „Muzea prywatne – zarządzanie i finansowanie”, a 2 grudnia o godzinie 12.00 webinar „Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych”. Spotkania organizuje Instytut Badań Organizacji Kultury (IBOK). Będzie można w nich uczestniczyć na platformie Click Meeting.

Webinar „Muzea prywatne – zarządzanie i finansowanie” poprowadzi Agnieszka Szostak, pracowniczka Muzeum Krakowa i doktorantka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaprezentuje wyniki projektu badawczego poświęconego muzeom prywatnym i poruszy następujące zagadnienia:

  • jak wygląda aktualnie działalność muzeów prywatnych w Polsce oraz zarządzanie nimi?
  • jaka jest ich sytuacja finansowa?
  • jaki jest odbiór społeczny i zainteresowanie nimi ze strony publiczności?
  • jak muzea te planują i organizują swoją działalność?
  • jak zarządzają̨ posiadaną kolekcją zbiorów i jak wygląda jej upublicznianie?

Prowadząca skupi się w swoim wystąpieniu na kwestiach: formalno-organizacyjnych, zarządzania zbiorami, edukacji i promocji oraz finansów. Na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz wywiadów z właścicielami muzeów prywatnych nakreśli aktualną sytuację wybranych muzeów prywatnych w zakresie zarządzania nimi oraz finansowania ich działalności. Projekt „Muzea prywatne – zarządzanie i finansowanie” realizowany jest w roku 2021 ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Drugi webinar poprowadzi dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zaprezentuje metodę zogniskowanych wywiadów grupowych (fokusów – FGI). Uczestnicy spotkania dowiedzą się, kiedy warto ją zastosować i w jaki sposób skonstruować scenariusz wywiadu. Omówiona zostanie także rola moderatora w tym procesie, sposób doboru uczestników badania oraz praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak prowadzić rozmowę, żeby uniknąć zdominowania jej przez jedną osobę. Wszystkie zagadnienia zostaną poparte praktycznymi przykładami.

wszystkie aktualności