wszystkie aktualności

Huta, która mówi

Powstające w Chorzowie Muzeum Hutnictwa dostało główną Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2020 w kategorii dokonań z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa.

Nagrodzonym wydarzeniem jest przedsięwzięcie „MÓW MI HUTO”. Projekt ten dokumentuje i popularyzuje niematerialne dziedzictwo hutnicze Górnego Śląska. W jego ramach powstało ponad 120 filmów, które są zapisem rozmów z pracownikami hut w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Świętochłowicach i Katowicach. Na ich podstawie powstanie archiwum społeczne z historią mówioną, rozwijane przez muzeum. Duża część filmów prezentowana będzie na wystawie stałej.

Adam Kowalski, dyrektor Muzeum Hutnictwa: „Barwne, emocjonalne, a nade wszystko osobiste relacje pracowników są skarbnicą wiedzy i pamięci o naszym regionie. Opowieści pracowników nadają maszynom oraz obiektom ludzki wymiar, tożsamość, koloryt, autentyczność. To ich stawiamy w centrum zainteresowania, oddając tym samym hołd trudom ich pracy. Kluczowy dla nas transfer pamięci następuje tu i teraz, jako realna odpowiedź na konkretny deficyt w obszarze zachowania niematerialnego dziedzictwa hutniczego. Dlatego też otrzymane środki w wysokości 10 000 złotych planujemy przeznaczyć na kontynuację działań dokumentujących relacje pracowników” – czytamy w serwisie Chorzowianin.pl.

wszystkie aktualności