Przejdź do treści
Powrót do strony Archifest

„Genealogie Pamięci”

Ruszył nabór zgłoszeń do 14. edycji międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu „Genealogie Pamięci” organizowanej przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność (ENRS). Tegoroczna pt. „Gentry, Nobility and Aristocracy: the Post-Feudal Perspectives” („Ziemiaństwo, szlachta, arystokracja: perspektywy postfeudalne”) odbędzie się na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w formie hybrydowej, w dniach 25–27 września.

  • Jak zmieniała się pamięć o wielkich posiadaczach ziemskich, ich roli i statusie na przestrzeni dziesięcioleci?

  • Czy pamięć kulturowa, wartości i tożsamość różnych grup społecznych pozwalają nam dotrzeć do postfeudalnych mechanizmów i struktur społecznych?

  • Jak różne aspekty etosu szlacheckiego/ziemiańskiego postrzegane są we współczesnym życiu społecznym, sztuce i kulturze?

To tylko kilka wybranych tematów, o których rozmawiać będą uczestnicy i uczestniczki międzynarodowej konferencji. 

Jako punkt wyjścia organizatorzy stawiają hipotezę, że postfeudalne struktury społeczne, wynikające z dynamiki władzy między posiadaczami ziemskimi a chłopami, można badać z perspektywy ich długiego trwania (fr. longue durée).

Zgłoszenia referatów w języku angielskim można przesyłać do 19 maja 2024 r. na adres  genealogies@enrs.eu. Zgłoszenie powinno zawierać streszczenie planowanego wystąpienia (do 300 słów) oraz krótką notkę biograficzną (do 200 słów) prelegenta.

Osoby zgłaszające referat proszone są również o przesłanie zdjęcia lub zeskanowanej wersji podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na wykorzystanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zgłoszenia referatu „Consent Clause”.

Powrót do strony Archifest