Przejdź do treści

dołącz do bazy archiwów społecznych

Już ponad 700 archiwów społecznych dołączyło do bazy archiwów społecznych! Baza gromadzi informacje na temat historii i organizacji danego archiwum społecznego, a także posiadanych przezeń zbiorów.

Baza umożliwia łatwe wyszukiwanie archiwów społecznych na kilka sposobów:

  • dzięki interaktywnej mapie;

  • z użyciem tradycyjnego pola wyszukiwarki, dającego możliwość wpisania nazwy archiwum społecznego, nazwy prowadzącej go instytucji lub miejscowości, w której archiwum społeczne ma siedzibę;

  • dzięki przeszukiwaniu po województwach lub według klucza tematycznego (dzięki hasłom, którymi archiwa społeczne są opisane).

Baza archiwów społecznych jest stale uzupełniana o nowo powstające inicjatywy. Jeśli brakuje w niej Twojego archiwum, nie zwlekaj – dołącz do bazy!

Formularz zawiera pytania o podstawowe informacje na temat archiwum społecznego, takie jak opis zbiorów, sposoby pozyskiwania i udostępniania materiałów archiwalnych czy dane kontaktowe. Na podstawie przesłanego formularza pracownik lub pracownica Centrum Archiwistyki Społecznej wprowadzi te dane do bazy. Informacje o działaniach Twojego archiwum będą odtąd łatwiejsze do odnalezienia, a Twoje archiwum stanie się częścią sieci inicjatyw archiwalnych, wspieranej przez Centrum Archiwistyki Społecznej.

Dołącz do bazy archiwów społecznych!

Zachęcamy do kontaktu:

Andrzej Konopka, Dział Edukacji i Informacji
a.konopka@cas.org.pl