Przejdź do treści

deklaracja dostępności

Centrum Archiwistyki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cas.org.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 12 kwietnia 2021 roku
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9 maja 2022 roku

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • niektóre pliki graficzne nie mają alternatywy w postaci tekstu
 • niektóre pliki graficzne mają nieodpowiednią treść etykiety lub opisu alternatywnego
 • niektóre linki nie mają wskazanego celu
 • niektóre przyciski nie są zaopatrzone opisowymi etykietami tekstowymi
 • w serwisie nie jest zapewniona poprawna struktura nagłówkowa
 • niektóre komponenty nie mają przypisanej etykiety
 • filmy umieszczone na stronie nie mają audiodeskrypcji (mają jednak napisy rozszerzone)
 • niektóre elementy tekstowe i graficzne strony nie spełniają kryterium minimalnego kontrastu 4:5:1
 • podkreślenie wykorzystane do oznaczania linków ma niewystarczający kontrast w stosunku do otaczającego go bezpośrednio tła
 • przy zwiększeniu odstępów w tekście następuje utrata treści
 • niektóre treści nie są czytelne przy szerokości ekranu mniejszej niż 320 pikseli w trybie portretowym (pionowym) lub wysokości ekranu poniżej 256 pikseli w trybie poziomym. 
 • niektóre elementy interfejsu strony nie są dostępne z poziomu klawiatury
 • w systemie brakuje linku umożliwiającego przeskoczenie bezpośrednio do głównej treści
 • na stronie nie jest widoczny fokus
 • ogólna informacja o błędnie wypełnionym formularzu znajduje się pod formularzem, a nie przed nim

Centrum Archiwistyki Społecznej planuje poprawienie części niedostępnych treści do 31 grudnia 2023 roku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 12 kwietnia 2021 roku
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10 marca 2023

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności strony.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Dane kontaktowe:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każda osoba ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli zgłoszenie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, jak najszybciej poinformujemy Cię o tym oraz zaproponujemy nowy termin realizacji Twojego zgłoszenia, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia ze zgłoszeniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja biura Centrum Archiwistyki Społecznej

Siedziba Centrum Archiwistyki Społecznej znajduje się na 7. piętrze biurowca przy ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 25/26/27 w Warszawie.

Komunikacja publiczna

Do Centrum Archiwistyki Społecznej można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Przed budynkiem znajduje się parking z miejscem wydzielonym dla osób ze szczególnymi potrzebami (wymagane jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca postojowego – prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt@cas.org.pl lub pod numerem telefonu: 22 294 11 00).

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się ok. 400 m od budynku, na ulicy Rakowieckiej. Przystanek „Rakowiecka 03” obsługuje linie autobusowe: 119, 167, 168 (stan na 9 marca 2023 roku). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Dostępność wejścia do budynku

Do siedziby Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie są sterowane automatycznie, ale na parterze znajduje się recepcja dla całego budynku z osobą, która zawsze pomoże w otwarciu drzwi wejściowych. Lada recepcji nie jest obniżona.

Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk, za pomocą którego można wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.

Wewnątrz budynku po lewej stronie za recepcją znajdują się 2 windy, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do windy mają 90 cm szerokości. Windy są wyposażone w barierki i lustra.

Na parterze przy windach znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do toalety mają 95 cm szerokości.

Prosimy, aby osoby ze szczególnymi potrzebami, które planują odwiedzić Centrum Archiwistyki Społecznej, zgłosiły przed umówioną wizytą, że potrzebują asysty. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 294 11 00.

Centrum Archiwistyki Społecznej nie dysponuje pętlą indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.