wszystkie aktualności

Cyfrowo w domach kultury

Dwieście domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski otrzyma wsparcie finansowe w wysokości ponad 26 milionów złotych między innymi na zakup sprzętu do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w internecie.

Na konkurs wpłynęło 1221 wniosków. Wyniki naboru do tegorocznej edycji „Konwersji cyfrowej domów kultury” ogłosiło Narodowe Centrum Kultury.

Celem konkursu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Realizacja projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.

Beneficjenci nie muszą dysponować wkładem własnym. W czasie trwania projektu wezmą udział w szkoleniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, skorzystają z pomocy tutora cyfrowego, kupią sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

wszystkie aktualności