wszystkie aktualności

Centrum Archiwistyki Społecznej na VIII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Łodzi

Wykłady, panele dyskusyjne, sesja posterowa, warsztaty – od 7 do 9 września archiwiści z całej Polski spotkali się w Łodzi, żeby rozmawiać, wymieniać doświadczenia i budować sieci współpracy. Na zjeździe obecnych było prawie 700 osób z całej Polski.

CAS-owy akcent pojawił się już pierwszego dnia zjazdu (7 września), w czasie którego Adriana Kapała wystąpiła jako prelegentka w warsztatach dotyczących popularyzacji w archiwach. Warsztat poprowadził dr Hubert Mazur z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a całą sesją “Mówić, żeby nas słuchali – czyli o tym jak popularyzować, by odnieść sukces” opiekowała się dr hab. Marlena Jabłońska.

W tym roku po raz pierwszy na Powszechnym  Zjeździe Archiwistów Polskich pojawiła się sesja tematyczna “Archiwa życia codziennego”, której organizatorem był dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK. W sesji  (8 września) odbył się panel “Archiwa społeczne”, w którym wygłoszono cztery referaty. Dyrektorka CAS Katarzyna Ziętal przedstawiła w referacie jak archiwistyka społeczna rozwijała się w ostatniej dekadzie a Adriana Kapała (edukatorka w CAS) opowiedziała o historii mówionej jako praktyce działań archiwów społecznych. W sesji znalazł się również referat dr Magdaleny Wiśniewskiej-Drewniak (UMK) dotyczący globalnej roli niezależnych działań archiwalnych oraz wystąpienia Jacka Górskiego ze Stowarzyszenia Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, który opowiedział o prowadzonym przez nich archiwum społecznym.

Prowadzącym panel poświęcony archiwom społecznym by dr Tomasz Czarnota z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Mieliśmy swój udział również w sesji posterowej, na której Ewa Majdecka (z Działu Rozwoju Narzędzi Cyfrowych) przedstawiła portal Zbiory Społeczne.

Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w Zjedzie i zainteresowanie tematyką archiwów społecznych! Do zobaczenia na kolejnym Zjeździe!

wszystkie aktualności