wszystkie aktualności

Centrum Archiwistyki Społecznej na konferencji „Engagement with the past, activism in the present”

Na kwietniowej konferencji Katarzyna Ziętal oraz Iwona Oleszczuk‑Jaźwiecka zaprezentowały referat pt. „How a community builds an archive. How an archive builds a community”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przy wsparciu NAWA Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Young Universities for the Future of Europe – YUFE. Centrum Archiwistyki Społecznej objęło wydarzenie patronatem.

Opowiedzieliśmy o ruchu archiwistyki społecznej i podkreśliliśmy rolę lokalnych społeczności, które budują i współtworzą archiwa społeczne w całej Polsce. Oddolny ruch gromadzenia i opracowywania zbiorów społecznych to przede wszystkim wysiłek lokalnej społeczności oraz twórców archiwów, którzy pobudzają do zainteresowania się historią, integrują sąsiadów w projektach międzypokoleniowych i zmieniają najbliższe otoczenie.

Konferencja podejmowała temat archiwów jako żywych miejsc, miejsc zaangażowania społecznego, miejsc ważnych dla społeczeństwa. Wiele referatów dotyczyło również dokumentowania historii na bieżąco, głównie na przykładzie wojny w Ukrainie. Cieszymy się, że CAS mógł być partnerem tej ważnej konferencji.

Spotkanie w Toruniu to też okazja do świętowania umowy partnerskiej, jaką w 2022 roku podpisaliśmy z UMK. Nasze wspólne działania – spotkania ze studentami czy udział w konferencji Toruńskie Konfrontacje Archiwalne – będą przyczyniać się do rozwoju i popularyzacji wiedzy z zakresu archiwistyki społecznej.

wszystkie aktualności