Przejdź do treści
wszystkie aktualności

CAS na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów

Tegoroczny Kongres „Animacja + przyszłość”, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury, to podsumowanie efektów projektu Konwersja cyfrowa domów kultury oraz XIII Ogólnopolska Giełda Projektów.

Spotkanie odbywa się w dniach 6–8 listopada 2023 roku w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W ofercie warsztatowej Kongresu znalazło się spotkanie „Podstawy budowania archiwum społecznego”, które poprowadzą Adriana Kapała i Joanna Michałowska z Centrum Archiwistyki Społecznej.

Warsztaty skierowane są do osób pasjonujących się lokalną historią, przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury zainteresowanych stworzeniem archiwum społecznego – głównie w postaci archiwum cyfrowego.

W trakcie warsztatów:

  • dowiemy się, co to jest archiwum społeczne i kto może być archiwistą_ką społecznym_ą

  • poznamy, jakie są sposoby działania archiwów społecznych

  • stworzymy własny projekt archiwum

  • poznamy portal Zbiory Społeczne, na którym można udostępnić zgromadzone materiały

Prowadzące

Adriana Kapała – historyczka i archiwistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Gender Studies w Instytucie Badań Literackich PAN. Koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej. Prowadzi webinaria, szkolenia, koordynuje spotkania w instytucjach kultury, które są zainteresowane rozpoczęciem tworzenia/ wspierania archiwów społecznych. Uczy archiwistów społecznych, jak realizować wywiady historii mówionej. Wcześniej pracowała w Fundacji Ośrodka KARTA, gdzie m.in. koordynowała projekty historii mówionej i prowadziła szkolenia dotyczące nagrywania relacji. Od 2022 roku pełni funkcję wiceprezeski Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, obecnie pełni funkcję wiceprezeski. Na co dzień zakochana w starych filmach, tenisie ziemnym i literaturze.


Joanna Michałowska – historyczka i archiwistka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, archiwistka społeczna z kilkunastoletnim doświadczeniem. W Centrum Archiwistyki Społecznej koordynuje siecią konsultacyjną i wspiera archiwistów w ich codziennej pracy. Prowadzi szkolenia, zwłaszcza dotyczące zakładania archiwum oraz opracowania i zabezpieczania zbiorów. Przez wiele lat kierowała archiwum w Fundacji Ośrodka KARTA. Interesuje się historią kina i czyta biografie w każdej wolnej chwili.

wszystkie aktualności