Przejdź do treści
wszystkie aktualności

Ankieta badawcza pozarządowego sektora dziedzictwa

Wiele archiwów społecznych prowadzonych jest przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa. 

Osoby związane z trzecim sektorem mogą podzielić się swoimi doświadczeniami poprzez ankietę badawczą, dotyczącą organizacji pozarządowych zajmujących się dziedzictwem. Ankieta przygotowana przez Europa Nostra Heritage Hub in Krakow posłuży do rozpoznania wielkości i charakteru tego sektora oraz wyzwań i możliwości, jakie przed nim stoją. 

Wyniki ankiety będą częścią raportu przygotowywanego w ramach projektu „Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej”. Poza ankietą, elementami tego projektu są także badania statystyczne, dyskusje grupowe i wywiady indywidualne. Rezultaty działania opublikowane zostaną w formie raportu na wiosnę 2025 roku.

Do udziału w ankiecie zaproszone są również grupy nieformalne – wówczas przy pytaniu „Jaka jest forma prawna twojej organizacji?” należy zaznaczyć „inne”.

Ankieta będzie aktywna do 31 marca 2024 roku!

wszystkie aktualności