wszystkie aktualności

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci

Od nowego roku akademickiego Uniwersytet Zielonogórski uruchamia nowy kierunek: animacja kultury i twórczej aktywności w sieci.

Studia I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych będą kształcić profesjonalnych animatorów kultury, organizujących i prowadzących działalność kulturalną i edukacyjną w różnych obszarach życia społecznego, w tym również z wykorzystaniem nowych mediów i technologii cyfrowych w animowaniu twórczej aktywności w sieci.

Po studiach na kierunku animacja kultury i twórczej aktywności w sieci można znaleźć pracę między innymi w: samorządowych instytucjach kultury, placówkach kulturalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, organizacjach pozarządowych, biurach wystaw artystycznych, agencjach reklamowych czy social mediach i mass mediach.

Więcej informacji

Rekrutacja zakończy się 12 lipca.

wszystkie aktualności